Medium/Healing Medium


Het mediumschap is veel meer dan een aangeboren talent, gave of aanleg. Door met elkaar te trainen leer je de basistechnieken, zodat je altijd bij informatie kunt. Je leert o.a. je chakra’s besturen en de energie op de juiste manier gebruiken, zodat je sneller en zorgvuldiger kunt werken. Een goede verbinding met de spirit maakt dat echte informatie op een correcte wijze wordt overgedragen aan de levenden. Je bent de stem voor hen die geen stem meer bezitten, je bent de ambassadeur tussen twee werelden, de healers voor de zielen, zowel in het lichaam als zonder lichaam.

Als psychic leren we de ziel van de ander lezen. We werken aan onze bewijzen als psychic en gaan aan de slag met de opbouw van het geven van consulten. Van groot belang is het echte contact met de ontvanger van het consult (ziel), zodat je de mens van binnen echt leert zien, en begrijpen staat centraal. De bedoeling is dat de ontvanger krachtiger en met meer vertrouwen naar huis gaat dan dat hij of zij gekomen is.

We streven naar het leveren van bewijzen, concrete feiten van de overleden persoon. We starten met een korte demonstratie van het mediumvak. Persoonlijke ontwikkeling is de basis van het mediumschap. Het is de weg van het zelfbewust leren leven (spiritualiteit). Filosofie en psychologie lopen als een rode draad door het lesprogramma. Hoe groter onze kennis, des te meer we voor de ander kunnen betekenen.

Het healing-mediumschap dragen sommigen van ons van nature bij zich, als een gift waar zij zich bewust van zijn. Anderen dragen het bij zich, maar minder bewust. Zij ontdekken gedurende hun leven steeds meer over dit mooie talent. Gedurende heel deze opleiding delen wij graag met jou de kennis die je helpt om jouw talent steeds meer te ontwikkelen. We leren met energiën te werken en hoe we met onze eigen energie anderen kunnen healen via de latente zelfhelende eigenschappen van mens en dier. Healing loopt dus als een rode draad doorheen alle modules.

De 3-jarige opleiding is bestemd voor iedereen die graag de diepte in wil binnen het vak. Dit kan zowel professioneel, als vanuit passie of interesse. De totale opleiding mediumschap/healingmediumschap omvat 6 modules van 8 lesdagen die volledig op eigen tempo gevolgd kan worden.

In iedere module wordt er een stuk theorie en filosofie gegeven,  aangevuld met aangepaste oefeningen. Hieronder vind je een overzicht van alle modules. Bij iedere module staat kort omschreven welke onderwerpen er worden behandeld.
De module “ontwikkel jouw mediamieke talenten” is de basis en is eigenlijk een must voor iedereen die wenst te starten met mediumschap of healing. De rest van de modulen zijn allemaal mixed-levels, aangezien iedereen in zijn ontwikkeling op een verschillend niveau zit. De mixed-level modules zijn toegankelijk voor alle studenten die eerder de module “Ontwikkel jouw mediamieke talenten” gevolgd hebben.

 

Module Ontwikkel jouw mediamieke talenten

Tijdens deze module ga je aan de slag met de beginselen van het mediumschap. Enkele onderwerpen die behandeld worden zijn;

  • Hoe werkt mediumschap?
  • Waar komt de info vandaan?
  • Energieleer
  • Disciplines binnen het mediumschap
  • Ethiek & integriteit in het mediumschap
  • Kleurenleer
  • Healing
  • Psychic lezen van personen en voorwerpen
  • Contact met overledenen

Na deze module kan je doorstromen naar alle mixed-level modules.

 

Module Vertrouwen in je mediumschap

In deze module gaan we aan het werk met je onzekerheden binnen het mediumschap. Waar ligt het aan en wat kun je eraan doen om zelfzekerder te worden in het werk wat je doet. Hoe blijf je trouw aan jezelf, in de zielenwereld, en hoe kan je steeds weer bij die info terecht. Wat doet onzekerheid met je energie en hoe kunnen we dit ombuigen naar iets positiefs?

Module niveau: Mixed-levels

 

Module Verfijn je mediumschap

Tijdens deze module gaan we aan het werk met de verschillende zintuigen van het mediumschap. Welke gebruik je het meest? Welke andere methodes zijn er nog?  Door deze methodes toe te passen leren we specifiekere informatie overdragen, zowel psychic als in het contact met overledenen.

Module niveau: Mixed-levels

 

Module Mediumschap uit je comfortzone

Voor velen brengt het leveren van bewijs veel onzekerheden met zich mee, terwijl het wel een heel belangrijk onderdeel is van ons werk. Hoe makkelijk is het voor jou om met specifieke info te komen en erop te vertrouwen dat hetgeen je in de power krijgt ook effectief klopt? In deze lessenreeks gaan we aan de slag met werken rond concrete informatie, zoals o.m. plaatsnamen, namen, data, enz… Dit ter ondersteuning van de inhoudelijke overdracht.

Module niveau: Mixed-levels

 

Module Mediumschap de essentie

In deze lessenreeks werken we rond het brengen van reële informatie voor de ontvanger. Dit kan zowel psychic als via contact met overleden vrienden of verwanten. Naast het leveren van bewijs leggen we ook de aandacht op het overbregen van een gevoel. Hoe mooi is het als je iemand herkenning kan bieden door de info die je geeft. Hoe mooi is het als je zo één kan zijn met overledenen dat er geen twijfel meer mogelijk is voor ontvangers.

Module niveau: Mixed-levels

 

Module Mediumschap priveconsulten en platform

In deze lessenreeks gaan we kijken naar de manier waarop je omgaat met de verwachtingen die je van jezelf hebt, en de verwachtingen die een ontvanger heeft wanneer hij bij jou op consult komt. Daarnaast kijken we naar jouw kwaliteiten als spreker en demonstreerder in het mediumschap.

Module niveau: Mixed-levels

Aandachtspunten

Differentiatie: Het is ons doel om iedere student echt te zien, te begrijpen en te ondersteunen, onafhankelijk van niveau of achtergrond. Daarom passen we binnen de lessen differentiatie indien dit voor studenten nodig is. Dat betekend dat we de oefeningen soms individueel aanpassen op ieders niveau.

Modulen over 1 semester
Kosten: 536,-€ per module (8 lesdagen)
Lestijden: van 10-16u

Avondlessen over 1 semester
Kosten: 536,-€ per module (16 lesdagen)
Lestijden: 19-22u

Intensive 
Kosten: 402,-€ per module (6 opeenvolgende lesdagen)
Lestijden: 10-16u

Je schrijft steeds in per module. Na iedere module kan je kiezen om al dan niet verder te gaan naar een vervolgmodule. Bovenvermelde prijzen zijn incl. koffie, thee, water en lesmateriaal.

In de regel dienen alle opleidingen in één betaling en vóór de vervaldatum van de factuur te worden voldaan. Enkel voor langlopende opleidingen (modules van een half jaar of meer) kunnen er indien gewenst (aan te vinken op het inschrijvingsformulier) en uitdrukkelijk overeengekomen, andere afspraken worden gemaakt (zie betalingsvoorwaarden: betaling in fases). Voor betalingen in fases wordt het lesgeld verhoogd met een administratieve toeslag van 1% op het totale bedrag.

Agenda: De juiste data vind je per module onder het kopje kalender. Voor meer informatie neem je best even telefonisch contact of via mail. Contactgegevens vind u op de contactpagina.