Medium/Healing Medium


Het mediumschap is veel meer dan een aangeboren talent, gave of aanleg. Door met elkaar te trainen leer je de basistechnieken, zodat je altijd bij informatie kunt. Je leert o.a. je chakra’s besturen en de energie op de juiste manier gebruiken, zodat je sneller en zorgvuldiger kunt werken. Een goede verbinding met de spirit maakt dat echte informatie op een correcte wijze wordt overgedragen aan de levenden. Je bent de stem voor hen die geen stem meer bezitten, je bent de ambassadeur tussen twee werelden, de healers voor de zielen, zowel in het lichaam als zonder lichaam.

Als psychic leren we de ziel van de ander lezen. We werken aan onze bewijzen als psychic en gaan aan de slag met de opbouw van het geven van consulten. Van groot belang is het echte contact met de ontvanger van het consult (ziel), zodat je de mens van binnen echt leert zien, en begrijpen staat centraal. De bedoeling is dat de ontvanger krachtiger en met meer vertrouwen naar huis gaat dan dat hij of zij gekomen is.

We streven naar het leveren van bewijzen, concrete feiten van de overleden persoon. We starten met een korte demonstratie van het mediumvak. Persoonlijke ontwikkeling is de basis van het mediumschap. Het is de weg van het zelfbewust leren leven (spiritualiteit). Filosofie en psychologie lopen als een rode draad door het lesprogramma. Hoe groter onze kennis, des te meer we voor de ander kunnen betekenen.

Het healing-mediumschap dragen sommigen van ons van nature bij zich, als een gift waar zij zich bewust van zijn. Anderen dragen het bij zich, maar minder bewust. Zij ontdekken gedurende hun leven steeds meer over dit mooie talent. Gedurende heel deze opleidingen delen wij graag met jou de kennis die je helpt om jouw talent steeds meer te ontwikkelen. We leren met energiën te werken en hoe we met onze eigen energie anderen kunnen healen via de latente zelfhelende eigenschappen van mens en dier. Healing loopt dus als een rode draad doorheen alle lesreeksen.

De opleidingen zijn bestemd voor iedereen die graag de diepte in wil binnen het vak. Dit kan zowel professioneel, als vanuit passie of interesse.

In iedere opleiding wordt er een stuk theorie en filosofie gegeven,  aangevuld met aangepaste oefeningen. Bij iedere opleiding staat kort omschreven welke onderwerpen er worden behandeld.

De lesreeks “ontwikkel jouw mediamieke talenten” is de basis en is eigenlijk een must voor iedereen die wenst te starten met mediumschap of healing. De rest van de lesreeksen zijn allemaal mixed-levels, aangezien iedereen in zijn ontwikkeling op een verschillend niveau zit.

Alle opleidingen mediumschap & healingmediumschap die op dit moment gegeven worden vindt je terug onder het kopje alle geplande evenementen. 

 

Aandachtspunten

Differentiatie: Het is ons doel om iedere student echt te zien, te begrijpen en te ondersteunen, onafhankelijk van niveau of achtergrond. Daarom passen we binnen de lessen differentiatie indien dit voor studenten nodig is. Dat betekend dat we de oefeningen soms individueel aanpassen op ieders niveau.

Kosten over 1 semester
Kosten: 536,-€ per (8 lesdagen)
Lestijden: van 10-16u

Avondlessen over 1 semester
Kosten: 536,-€ per (16 lesdagen)
Lestijden: 19-22u

Intensive 
Kosten: 395,-€ per (5 opeenvolgende lesdagen)
Lestijden: 10-16u

Bovenvermelde prijzen zijn incl. koffie, thee, water en lesmateriaal.

In de regel dienen alle opleidingen in één betaling en vóór de vervaldatum van de factuur te worden voldaan. Enkel voor langlopende opleidingen (lesreeksen van een half jaar of meer) kunnen er indien gewenst (aan te vinken op het inschrijvingsformulier) en uitdrukkelijk overeengekomen, andere afspraken worden gemaakt (zie betalingsvoorwaarden: betaling in fases). Voor betalingen in fases wordt het lesgeld verhoogd met een administratieve toeslag van 5% op het totale bedrag.

Agenda: De juiste data vind je per lesreeks onder het kopje alle geplande evenementen.