Algemene Voorwaarden

Het Kernbeding:

Bij het aanvinken van “Ik ga akkoord met de algemene- en de betalingsvoorwaarden” gaat u akkoord met de onderstaande toelichtingen en voorwaarden:

 1. Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de lessen/evenementen voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u ons verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of negatieve belevenissen (gevoelens), mocht de opleiding of het evenement u niet brengen wat u ervan verwacht had. Op deze basis is er geen restitutie van geld mogelijk.
 2. Gemiste lesdagen kunnen enkel ingehaald worden in uitzonderlijke gevallen en in onderling akkoord. Het is ook enkel mogelijk als de gemiste lessen in het volgende lesseizoen opnieuw gepland staan. Mocht inhalen niet lukken dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
 3. De organisatoren en docent(en) heeft(hebben) het recht bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de lessen of evenementen te verschuiven dan wel in te halen, of – in geval van overmacht – over te dragen aan een collega.
 4. Het MediumCollege behoudt zich het recht voor om van leslocatie of lesruimte te veranderen gedurende een workshop of opleiding.
 5. Bij onvoldoende inschrijvingen mag het MediumCollege de lessen of evenementen uitstellen, annuleren of in uitzonderlijke gevallen de duur van de opleiding of lessen inkorten op maat van het aantal deelnemers. Bij annulatie zal het MediumCollege de inschrijvingsgelden van betreffende workshop, opleiding of evenement binnen de 30 dagen terugstorten aan de betrokken personen.
 6. Indien u verhinderd bent om een les bij te wonen, vragen wij u om uw persoonlijke docent te informeren per sms-bericht, zodat wij tijdig en indien nodig de lesinhoud kunnen aanpassen.
 7. Tijdens de duur van de workshop/opleiding kunt u altijd bij ons terecht met vragen over uw vorderingen of les-gerelateerde inhoud, niet voor consulten. Voor privé vragen dient u een aparte afspraak te maken.
 8. Om ieders privacy te kunnen garanderen, is het tijdens de lessen of evenementen ten strengste verboden om video- en/of geluidsopnamen te maken zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het MediumCollege. Elke overtreding kan worden bestraft met tijdelijke of volledige uitsluiting van de lessen of evenementen, zonder de mogelijkheid restitutie van de lesgelden te verkrijgen. Uitzending of publiekelijke vertoning van opgenomen lesmateriaal van het MediumCollege zal worden vervolgd en bestraft met een minimum van 500 euro.
 9. Indien u voortijdig stopt met een workshop/opleiding dan blijft u wel verplicht om de totale kost voor de workshop/opleiding te voldoen. U conformeert zich als student of deelnemer aan het MediumCollege voor de duur van de workshop/opleiding/evenement.
 10. In geval van overmacht heeft het MediumCollege het recht om de lessen online te laten doorgaan.
 11. Indien u zich ingeschreven heeft en wenst te annuleren dan kan dit enkel schriftelijk via een e-mail naar info@mediumcollege.be. Afhankelijk van het tijdstip van annulatie gelden volgende voorwaarden:
  – Meer dan 30 dagen voor de start: 30% van het totaalbedrag blijft verschuldigd of, indien betaling in schijven werd aangevraagd (enkel mogelijk bij lang lopende opleidingen – zie betalingsvoorwaarden) blijft het voorschot verschuldigd.
  – 30-21 dagen voor de start: 50% van het totaalbedrag blijft verschuldigd
  – 20-11 dagen voor de start: 75% van het totaalbedrag blijft verschuldigd
  – 10 dagen of minder voor de start: het volledige totaalbedrag blijft verschuldigd

Betalingsvoorwaarden:

 • Uw Inschrijving
  Van het ogenblik dat wij uw inschrijving hebben ontvangen, wordt u beschouwd als cursist of deelnemer en bent u ons het volledige lesgeld voor de aangevraagde opleiding(en) of evenementen verschuldigd. Annuleren kan onder voorwaarden van punt 9 van het kernbeding (zie vorige paragraaf).
 • Opleidingen, workshops en evenementen
  Na ontvangst van uw inschrijving zal er een factuur worden opgemaakt en bezorgd aan de cursist of deelnemer.
  In de regel dienen alle evenementen en opleidingen in één betaling en vóór de vervaldatum van de factuur te worden voldaan.
  Enkel voor langlopende opleidingen (lesreeksen van een half jaar of meer) kunnen er indien gewenst en uitdrukkelijk overeengekomen, andere afspraken worden gemaakt (zie hieronder: betaling in fases).
  Voor betalingen in fases wordt het lesgeld verhoogd met een administratieve toeslag van 5% op het totale bedrag.
 • Betaling in fases
  Het afbetalingsplan zal op het factuur vermeld staan.
  Hierbij 2 voorbeelden van afbetalingsplannen:
  • Gebaseerd op een lesreeks van 7 lesdagen:
   Totaalbedrag 536 euro + 5% = 562,80
   – Voorschot bij inschrijving  202,80 euro
   – 1ste schijf voor 28/2          90 euro
   – 2de schijf voor  31/3          90 euro
   – 3de schijf voor  30/4          90 euro
   – 4de schijf voor  31/5          90 euro
  • Gebaseerd op een lesreeks van 14 avonden:
   Totaalbedrag 536 euro + 5% = 562,80
   – Voorschot bij inschrijving  202,80 euro
    1ste schijf voor 31/1          45 euro
   – 2de schijf voor  28/2          45 euro
   – 3de schijf voor  31/3          45 euro
   – 4de schijf voor  30/4          45 euro
   – 5de schijf voor  31/5          45 euro
   – 6de schijf voor  30/6          45 euro
   – 7de schijf voor  31/7          45 euro
   – 8de schijf voor  31/8          45 euro
   Opgelet! De laatste schijf moet steeds voldaan zijn voor de aanvang van de laatste lesdag.

Wanbetaling

Mochten er problemen zijn waardoor u uw betalingsverplichting niet of niet tijdig kunt nakomen dan vragen wij u ons hieromtrent te contacteren. Binnen onze mogelijkheden zoeken we dan naar een oplossing.
Bij het niet respecteren van de betalingstermijnen zoals vermeld op het factuur, vervalt de overeenkomst “betaling in fases” en wordt het totaalbedrag ineens opeisbaar. Daarnaast zullen nalatigheidsintresten, conform de nalatigheidskosten, worden toegepast.
Wij behouden ons ook het recht voor om u – in geval van wanbetaling – de toegang tot de lessen of evenementen te ontzeggen zonder u hiervoor te compenseren.
Wij wijzen u erop dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van inschrijving.

Verwijlintresten

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd die gelijk zijn aan de wettelijke tarieven. Bovendien bent u dan bijkomend een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

Betwistingen

Betwistingen dienen ons ter kennis gesteld te worden uiterlijk binnen de termijn van acht dagen na factuurdatum. De betwisting dient schriftelijk en aangetekend te worden verstuurd naar MediumCollege, Molenstraat 1/21, 3600 Genk.
In dit geval zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

Word lid van de wachtlijst We zullen u informeren wanneer het product op voorraad aankomt. Laat hieronder uw geldige e-mailadres achter.
Scroll naar top